Zdravím přátelé,

V druhé přednášce jsme nahlédli pod pokličku úkolům na první sprint. Přináším vám k tomu tedy více informací.

Sprint č. 1 není pouze na 14 dní (jako bude většina dalších), ale na 3 týdny. Prezentace sprintu 1 bude o přednášku 15.10. Ten bude věnován připravným pracím pro práci na projektu, neb než se slepě vrhat do implementace, je dobré si rozmyslet business model, strukturu úkolů a definice MVP projektu a rozkreslit si základní wireframy. Jeho výstupem by měla být 7min prezentace následujícího:

  • Lean Canvas
    • zde se hodnotí správnost vyplněného formuláře, jakou jste si s tím dali práci a není třeba konzultace/synchronizace vize s Product Ownerem
  • Product Backlog
    • product backlog je artefaktem za který je klasicky odpovědný Product Owner, nicméně protože chceme abyste si vyzkoušeli jeho tvorbu bude úkolem vytvořit v Trellu návrh Product Backlogu. Tedy vytvořit workflow v trellu, epics a user stories ve správném tvaru, včasná konzultace vašeho návrhu s Product Ownerem a zapracování jeho připomínek a setřízení dle priorit a ohraničení MVP pro semestrální projekt)
  • Wireframes
    • vašim úkolem bude rozkreslit náčrty jednotlivých sekcí vaší aplikace v nástroji Balsamiq (k němuž dostanete školní licenci). Snažte se co nejdetailněji znázornit vašemu Product Ownerovi strukturu vaší aplikace, abyste dostali co nepodrobnější zpětnou vazbu k tomu zda v tomto směru pokračovat či jak náčrty předělat.

Pro tyto 3 úkoly stejně jako všechny úkoly v budoucnu platí, že je možné využívat konzultace s vaším Product Ownerem na slacku ve vašich týmových kanálech, ba co víc je to bráno v potaz při hodnocení jednotlivých sprintů a samo sebou vám to zvyšuje šance na úspěch.

Na slacku pošlu během dneška přístupy na trello i na Balsamiq. V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Honza

 

 

Komentáře jsou uzavřeny