O kurzu 4IT445

Náplň a požadavky

Kurz 4IT445 si klade za cíl naučit studenty kvalitně a efektivně vyvíjet webové aplikace podle nejmodernějších přístupů a postupů. Přednášky jsou realizovány také formou praktických workshopů, v rámci nichž dílčí týmy postupně budují svůj webový produkt. Cvičení se zaměřují na využívání konkrétních technologií, pomocí kterých studenti průběžně realizují týmový projekt.

Způsob hodnocení

Studenti mohou během semestru získat až 100 bodů v následující struktuře:

 • cvičení – 15b. (za cvičení 1b. za aktivní účast)
 • projekt – 70b. (5 sprintů, za první čtyři vždy max. 10b. za každý, za pátý závěrečný dvojnásobek bodů čili 20b.)
 • přednášky (workshopy) – 15b. (za účast na každé přednášce v rámci semestru 1b., účast na závěrečné prezentaci 2b.)

Bodování projektu sestává z bodování dílčích sprintů (Scrum terminologie). Sprintů bude dohromady pět, přičemž za každý z prvních čtyř sprintů bude moci člen týmu získat až 10b. Za poslední pátý sprint, který již bude zasahovat do zkouškového období, bude moci člen týmu získat až 20b.

Konkrétní bodování za jednotlivé sprinty probíhá následovně:

 1. Vedení kurzu a product owner ohodnotí týmové plánování sprintu hodnotou 0-100 % za včasnost plánování a jeho formální správnost.
 2. Vedení kurzu ohodnotí týmové sprint review hodnotou 0-100 % za spokojenost s výsledkem a prezentací.
 3. Product owner ohodnotí týmové sprint review hodnotou 0-100 % za spokojenost s výsledkem a průběhem tvorby (pokud je product owner student – člen týmu, toto hodnocení se přesouvá na vedení kurzu).
 4. Všechna tři hodnocení se zprůměrují (např. 85 %) a tímto průměrem se násobí maximální možný počet bodů (10 bodů * počet členů týmu, např. tedy 50 bodů), který mohl tým za sprint získat. Body se zaokrouhlí na celé číslo a tím se získá bodové ohodnocení za tento sprint pro daný tým (např. 43 bodů).
 5. Tyto body si mezi sebe rozdělí členové týmu na základě vzájemné dohody, jak kdo v daném sprintu pracoval. Team leader nahlásí do 3 dnů od sprint review počet bodů pro jednotlivé členy v týmu.

Přepočet bodů na konkrétní známky odpovídá standardům VŠE.

Doporučené zdroje informací

Nastavení a konfigurace serveru

Osobní konto

[login] označuje vaše osobní přihlašovací jméno – viz zaslaný osobní email.

Web

FTP přístup

 • host – 4it445.vse.cz
 • login – viz zaslaný osobní email
 • heslo – viz zaslaný osobní email

MySQL přístup

Týmové konto

[tym] označuje váš tým, tzn. např. ls0910_a vyjadřuje tým A v letním semestru akademického roku 2009/10 apod.

Subversion

Web

FTP přístup

MySQL přístup

 • phpMyAdmin – http://4it445.vse.cz/phpmyadmin/
 • host – localhost
 • login – viz zaslaný týmový email
 • heslo – viz zaslaný týmový email
 • databáze – [tym]

K databázi je možné se připojit i vzdáleně skrze VPN.
Návod k instalaci školní VPN naleznete zde – http://vpnka.vse.cz/ .
Po aktivaci VPN se lze připojit k databázi standardně, host je v tomto případě 4it445.vse.cz .

Nástroje

Vývoj

 • Eclipse PDT – verze Eclipse IDE pro vývoj PHP aplikací
 • MySQL Workbench – modelování MySQL databází
 • XAMPP – balíček kompletního webového serveru obsahující Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin atd.
 • Subversion – správa verzí souborů a adresářů
 • MyBalsamiq – tvorba wireframů

Řízení

 • Lean Stack - návrh business modelu a sledování experimentů dle metodiky Running Lean

 • Pivotal Tracker - nástroj pro řízení týmu vývojářů dle metodiky Scrum

Testování

 • PHPUnit – unit testování v PHP
 • SeleniumHQ – automatizované testování webových aplikací

Dokumentace

 • PHP Doc – dokumentace PHP kódu
 

Komentáře jsou uzavřeny