O kurzu 4IT445

Náplň a požadavky

Kurz 4IT445 si klade za cíl naučit studenty kvalitně a efektivně vyvíjet webové aplikace podle nejmodernějších přístupů a postupů. Přednášky jsou realizovány také formou praktických workshopů, v rámci nichž dílčí týmy postupně budují svůj webový produkt. Cvičení se zaměřují na využívání konkrétních technologií, pomocí kterých studenti průběžně realizují týmový projekt.

Způsob hodnocení

Studenti mohou během semestru získat až 101 bodů v následující struktuře:

  • cvičení – 11b. (za cvičení 1b. za aktivní účast)
  • projekt – 65b. (6 sprintů, za prvních 5 vždy max. 10b. za každý,  za šestý závěrečný sprint bodů 15)
  • přednášky (workshopy) – 15b. (za účast na každé přednášce v rámci semestru 1b či 2b., účast na závěrečné prezentaci 2b.)
  • hackathon – 10b (účast na hackathonu na točné pátek+sobota)

Bodování projektu sestává z bodování dílčích sprintů (Scrum terminologie). Šestý sprint bude zasahovat do zkouškového období.

Konkrétní bodování za jednotlivé sprinty probíhá následovně:

  1. Vedení kurzu a product owner ohodnotí týmové plánování sprintu hodnotou 0-100 % za včasnost plánování a jeho formální správnost.
  2. Vedení kurzu ohodnotí týmové sprint review hodnotou 0-100 % za spokojenost s výsledkem a prezentací.
  3. Product owner ohodnotí týmové sprint review hodnotou 0-100 % za spokojenost s výsledkem a průběhem tvorby (pokud je product owner student – člen týmu, toto hodnocení se přesouvá na vedení kurzu).
  4. Všechna tři hodnocení se zprůměrují (např. 85 %) a tímto průměrem se násobí maximální možný počet bodů 10 bodů * počet členů týmu (např. pro 5ti-členný tým by součet byl byl max. 50 bodů, který mohl tým za sprint získat. Body se zaokrouhlí na celé číslo nahoru a tím se získá bodové ohodnocení za tento sprint pro daný tým (např. 43 bodů).
  5. Tyto body si mezi sebe rozdělí členové týmu na základě vzájemné dohody, jak kdo v daném sprintu pracoval . Team leader nahlásí do 3 dnů od sprint review počet bodů pro jednotlivé členy v týmu (např. Karel 8b, Monika 10bodů, Pepa 5bodů, Simona 10bodů, Šimon 10 bodů). Můžete tak tedy sami reflektovat skutečnou práci na projektu napříč týmem.
  6. Zvláštní pravidla: Za jeden sprint může jednotlivec v rámci přerozdělování bodů v týmu dostat i více bodů než 10 (ve finální prezentaci 20bodů), maximálně však o 2 body více než je maximum (tedy 12b nebo 22b). Počet přidělených bodů na jednoho zaokrouhlete na celá čísla.

Přepočet bodů na konkrétní známky odpovídá standardům VŠE.

Doporučené zdroje informací

 

Komentáře jsou uzavřeny